Integritetspolicy

1. REGISTERFÖRARE
Food Company-92 Kb, VÄSTERVIKSVÄGEN 24
65280 VASA, FO-nummer: 1108792-2

2. HÅLLARE AV REGISTRET
Stefan Asplund, 06-3211471, food.company-92@netikka.fi

3. REGISTRETS NAMN
Dallas Pizza Palazzo

4. REGISTRETS INFORMATIONSINNEHÅLL
Funktionen av registret är att bibehålla en kundlista. Och att upprätthålla en funktionell relation kunder.

5. INNEHÅLL AV PERSONLIG DATA
Registret må innehålla följande information om kunder:

Namn
Adress
Email
Mobiltelefonnummer
Företag
Företagets adressuppgifter

6. I REGEL OCH LAG ANVÄNDA INFORMATIONSKÄLLOR
Registrets är uppsatt av information given av kunden själv.

7. Överlåtelse av personlig data till tredjepartsländer eller internationella organisationer och garantier för skyddande av denna information.
Ägaren av registret kommer ej att överlåta information till tredje parter, i undantaget av order från finska staten.

8. Borttagande av information
Information kan tas bort på klientens eller medlemmens önskan eller avslutande av relationen.

9. Principerna av skyddandet av registret
Ägaren av registret och dess information är skyddade med standard tekniska metoder. Anställda har endast tillgång till registret och kan endast nås genom användarnamn och lösenord. Registrets lokalisering och tjänster är i Finland och upprätthåller rätt och laglig funktion.

10. Användarens datarättigheter
Kunden har alltid rättigheten att neka överlåtelsen av informationen och användningen av direktreklam och andra varianter av marknadsföring.

11. Den registrerades informationsundersökning
Den registrerade har rättigheten att se innehållet av den erhållda informationen om dem själva och få en kopia av sagda information. Förfrågelsen skall göras i skrift och skickas till ansvarspersonen.

12. Ändring av information
Den registrerade editerar, tar bort och ersätter information som onödig, utdaterad och felaktig. Den registrerade skall vara i kontakt med ansvarspersonen angående felaktig information och dess upprätthållelse.